AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung wd 2tb loi firmware bad sector cong ty tnhh san xuat quang cao song vang - 11/04/2016 Cứu dữ liệu ổ cứng WD Black 3.5 2TB lỗi Firmware, bad sector – A Đạt 0977 060 695 -Công Ty TNHH Sản Xuất - Quảng Cáo Sóng Vàngt - 01 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Khách Hàng

11/04/2016 Cứu dữ liệu ổ cứng WD Black 3.5 2TB lỗi Firmware, bad sector – A Đạt 0977 060 695 -Công Ty TNHH Sản Xuất - Quảng Cáo Sóng Vàngt - 01 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

11/04/2016 Cứu dữ liệu ổ cứng WD Black 3.5 2TB lỗi Firmware, bad sector – A Đạt 0977 060 695 - Công Ty TNHH Sản Xuất - 01 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. cuu-du-lieu-o-cung-wd-2tb-loi-firmware-bad-sector-cong-ty-tnhh-san-xuat-quang-cao-song-vang

11/04/2016 Cứu dữ liệu ổ cứng WD Black 3.5  2TB  lỗi Firmware, bad sector – A Đạt 0977 060 695 -Công Ty TNHH Sản Xuất - Quảng Cáo Sóng Vàngt - 01 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Toàn bộ dữ liệu  1,2TB phục hồi hoàn toàn, bao gồm nhiều Film HD của hãng phim Sóng Vàng, tất cả kiểm tra đọc tốt không lỗi.

Với bất kỳ ổ đĩa, mâm đĩa chưa bị trầy, khả năng lấy lại dữ liệu Tỉ Lệ Thành công còn rất cao.
Các khách hàng khác