AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Phuc hoi du lieu box wd 1tb box hitachi 320gb loi firmware bad dau doc cong ty cp dau tu phat trien truyen thong sao phuong nam 31 33 dinh cong trang q1 - 12/04/2016 Cứu dữ liệu ổ cứng Box WD 2.5 1TB Và Box Hitachi 2.0 320GB lỗi Firmware, bad đầu – Chị Quế 09XX 055 093 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM - 31-33 Đinh Công Tráng, Phường

Khách Hàng

12/04/2016 Cứu dữ liệu ổ cứng Box WD 2.5 1TB Và Box Hitachi 2.0 320GB lỗi Firmware, bad đầu – Chị Quế 09XX 055 093 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM - 31-33 Đinh Công Tráng, Phường


12/04/2016 Cứu dữ liệu ổ cứng Box WD  2.5  1TB Và Box Hitachi 2.0 320GB lỗi Firmware, bad đầu – Chị Quế 09XX 055 093 - CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG SAO PHƯƠNG NAM - 31-33 Đinh Công Tráng, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

Toàn bộ dữ liệu  hơn 600GB phục hồi hoàn toàn, bao gồm nhiều Film quảng cáo và file văn bản, tất cả kiểm tra đọc tốt không lỗi.

Với bất kỳ ổ đĩa, mâm đĩa chưa bị trầy, khả năng lấy lại dữ liệu Tỉ Lệ Thành công còn rất cao.
Các khách hàng khác