AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Board o cung hitachi 3tb cho anh khach tay quoc tich rusia chay raid chuan 1 0 o cung anh nay bi hai quan viet nam quet an ninh - 05/05/2016 Cứu dữ liệu 2 ổ cứng Hitachi 3TB Nas Cháy Board mạch PCB – Anh MR Rinat 0938 611762 – Quốc Tịch Nga ( Rusia)

Khách Hàng

05/05/2016 Cứu dữ liệu 2 ổ cứng Hitachi 3TB Nas Cháy Board mạch PCB – Anh MR Rinat 0938 611762 – Quốc Tịch Nga ( Rusia)


05/05/2016 Cứu dữ liệu 2 ổ cứng Hitachi 3TB Nas Cháy Board mạch PCB –  Anh MR Rinat 0938 611762 – Quốc Tịch Nga ( Rusia) có mang 1 Box NAS Buffalo bên trong có 2 ổ cứng Hitachi 3TB Nas chạy raid 10. Tình trạng anh Rinat mang tới Box Nas không lên nguồn. Hai ổ cứng đều không nhận dạng, cơ không quay.

Kỹ thuật Mạnh Tú Tiếp nhận, kiểm tra, phát hiện 2 board mạch trên ổ cứng Hitachi 3TB External Hard Drive Nas cháy nhiều IC trên board mạch do nhân viên Hải Quan Kiểm tra an Ninh. Mạnh Tú thông báo cho anh RiNat và nhập 2 board mạch cho anh trong vòng 3 ngày, toàn bộ dữ liệu được phục hồi hoàn toàn. Dữ liệu rất nhiều hình ảnh gia đình, Video, File Văn bản tiếng Nga  87Gb - Kiểm tra toàn bộ đọc tốt.
Các khách hàng khác