AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu du lieu quan trong iso cong ty o cung seagate 250gb st2500m000 khong detect hu dau doc - 06/12/2017 Cứu Dữ liệu, dữ liệu quan trọng ISO công ty, Ổ cứng Seagate 250GB ST2500M000, không detect, hư đầu đọc. Anh Quốc Anh - Biên Hoà 091X 29 26 24, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN

Khách Hàng

06/12/2017 Cứu Dữ liệu, dữ liệu quan trọng ISO công ty, Ổ cứng Seagate 250GB ST2500M000, không detect, hư đầu đọc. Anh Quốc Anh - Biên Hoà 091X 29 26 24, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN


06/12/2017 Cứu Dữ liệu, dữ liệu quan trọng ISO công ty, Ổ cứng Seagate  250GB ST2500M000, không detect, hư đầu đọc. Anh Quốc Anh - Biên Hoà 091X 29 26 24, CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM UY TÍN - KCN Loteco, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Long Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

sau khi thay đầu đọc, ổ cứng xuất hết ba phân vùng, dữ liệu chỉ 7GB, anh Quốc Anh gửi ổ cứng mới lên chép về sử dụng, dữ liệu kiểm tra đủ không thiếu file nào.


Các khách hàng khác