AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu van ban cong ty o cung seagate 160 gb loi firmware bad sector - 16/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản công ty, Ổ cứng Seagate 160 GB, Lỗi Firmware, Bad sector nặng. Anh Nam 090X 358 195, CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM - lầu 3, văn phòng công ty, 321 Trần Hưng Đạ

Khách Hàng

16/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản công ty, Ổ cứng Seagate 160 GB, Lỗi Firmware, Bad sector nặng. Anh Nam 090X 358 195, CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM - lầu 3, văn phòng công ty, 321 Trần Hưng Đạ


16/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản công ty, Ổ cứng Seagate 160 GB, Lỗi Firmware, Bad sector nặng. Anh Nam 090X 358 195, CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN - TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM - lầu 3, văn phòng công ty, 321 Trần Hưng Đạo, Q1, HCM.

Toàn bộ dữ liệu anh Nam lấy hết sau 1h, anh Nam qua kiểm tra và mang ổ cứng mới qua chép về làm việc.Các khách hàng khác