AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu van ban tai lieu luu tru cong ty o cung western 1tb 3 5 khong detect bad dau doc - 19/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản, tài liệu lưu trữ công ty, Ổ cứng Western 1TB 3.5", không detect, Bad đầu đọc. Cô Ánh 093X 782 748, Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khoa Lão Đại - 526/4 Lê Hồng Phong, Phường

Khách Hàng

19/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản, tài liệu lưu trữ công ty, Ổ cứng Western 1TB 3.5", không detect, Bad đầu đọc. Cô Ánh 093X 782 748, Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khoa Lão Đại - 526/4 Lê Hồng Phong, Phường


19/12/2017 Cứu Dữ liệu văn bản, tài liệu lưu trữ công ty, Ổ cứng Western 1TB 3.5", không detect, Bad đầu đọc. Cô Ánh 093X 782 748, Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Khoa Lão Đại - 526/4 Lê Hồng Phong,  Phường 1, Quận 10, Tp.HCM.

Ổ cứng bad đầu, quá trình map tốn nhiều thời gianToàn bộ dữ liệu cô Ánh lấy hết sau một ngày. Cô Anh mang ổ cứng mới qua chép về làm việc.
 
Các khách hàng khác