AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu quan trong o cung seagate 250gb 3 5 loi firmware bad dau doc - 22/12/2017 Cứu Dữ liệu quan trọng, Ổ cứng Seagate 250GB 3.5", Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Tấn 090X 619 915. Công Ty Cổ Phần Viettech - 688, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Ch

Khách Hàng

22/12/2017 Cứu Dữ liệu quan trọng, Ổ cứng Seagate 250GB 3.5", Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Tấn 090X 619 915. Công Ty Cổ Phần Viettech - 688, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Ch


22/12/2017 Cứu Dữ liệu quan trọng, Ổ cứng Seagate 250GB 3.5", Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Tấn 090X 619 915. Công Ty Cổ Phần Viettech - 688, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh.

A Tấn cần lấy dữ liệu cho khách hàng, là giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - 140 Lê Trọng Tấn, Phường 15, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Toàn bộ dữ liệu lấy hết, anh Tấn mang ổ cứng khác Seagate 1TB qua chép về giao khách.

Các khách hàng khác