AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung samsung sata 500gb bad module bad sector nang - 05/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung sata 500GB , bad Module, bad sector nặng. Anh Thanh 090X 118 992. Công Ty TNHH Quy Hoạch Kiến Trúc S.P.A - 232/1 Bis Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khách Hàng

05/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung sata 500GB , bad Module, bad sector nặng. Anh Thanh 090X 118 992. Công Ty TNHH Quy Hoạch Kiến Trúc S.P.A - 232/1 Bis Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.


05/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung sata 500GB , bad Module, bad sector nặng. Anh Thanh 090X 118 992. Công Ty TNHH Quy Hoạch Kiến Trúc S.P.A  - 232/1 Bis Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do ổ cứng bad nặng, nên quá trình sẽ mất nhiều thời gian, toàn bộ dữ liệu anh Thanh lấy hết sau 3 ngày, bao gồm rất nhiều hồ sơ, bản vẽ thiết kế kiến trúc, anh Thanh trực tiếp kiểm tra và mang ổ cứng khác qua chép, dữ liệu 311GB.


Các khách hàng khác