AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung western box 2 5 element co go hu co hu dau doc - 06/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Western Box 2.5" Element , cơ gõ, hư cơ, hư đầu đọc. Anh Khiêm 090X 392 387. Trường Tiểu học Minh Đạo - 15 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Khách Hàng

06/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Western Box 2.5" Element , cơ gõ, hư cơ, hư đầu đọc. Anh Khiêm 090X 392 387. Trường Tiểu học Minh Đạo - 15 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh.


06/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Western Box 2.5" Element , cơ gõ, hư cơ, hư đầu đọc. Anh Khiêm 090X 392 387. Trường Tiểu học Minh Đạo - 15 Ký Hoà, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh.

Anh Khiêm cần gấp dữ liệu báo cáo sơ kết HKI 2017-2018, sau khi tiến hành thay đầu đọc, toàn bộ dữ liệu 102GB lấy hết, anh Khiêm kiểm tra dữ liệu có đủ, và mang ổ cứng mới qua chép.


Các khách hàng khác