AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung seagate 500gb 35 loi firmware bad dau doc - 08/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 500GB 3,5" , Lỗi firmware, Bad đầu đọc. Anh Hiệu 090X 551 975. Công ty Tnhh May mặc Kim Hồng - Khu Chế Xuất Linh Trung 2 Đường B, Lô 61, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Ch

Khách Hàng

08/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 500GB 3,5" , Lỗi firmware, Bad đầu đọc. Anh Hiệu 090X 551 975. Công ty Tnhh May mặc Kim Hồng - Khu Chế Xuất Linh Trung 2 Đường B, Lô 61, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Ch


08/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 500GB 3,5" , Lỗi firmware, Bad đầu đọc. Anh Hiệu 090X 551 975. Công ty Tnhh May mặc Kim Hồng - Khu Chế Xuất Linh Trung 2 Đường B, Lô 61, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức,Tp. Hồ Chí Minh.

sau khi Fix lỗi Firmware và map Image, toàn bộ dữ liệu lấy hết 181GB, anh Hiệu trực tiếp qua kiểm tra và mang ổ cứng mới qua chép về làm việc.


Các khách hàng khác