AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung seagate 2tb 35 desktop o cung bad dau doc co quay nhung khong detect - 11/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 2TB 3,5" Desktop, ổ cứng bad đầu đọc, cơ quay nhưng không detect. Anh Phú 093X 028 411. CN CÔNG TY CP SXKD HXK TÂN BÌNH - TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ MELISA CENTER - 85 Thoại

Khách Hàng

11/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 2TB 3,5" Desktop, ổ cứng bad đầu đọc, cơ quay nhưng không detect. Anh Phú 093X 028 411. CN CÔNG TY CP SXKD HXK TÂN BÌNH - TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ MELISA CENTER - 85 Thoại


11/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 2TB 3,5" Desktop, ổ cứng bad đầu đọc, cơ quay nhưng không detect. Anh Phú 093X 028 411. CN CÔNG TY CP SXKD HXK TÂN BÌNH - TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI HỘI NGHỊ MELISA CENTER -  85 Thoại Ngọc Hầu, Hoà Thanh, Tân Phú, Hồ Chí Minh.

Toàn bộ dữ liệu anh Phú lấy hết sau 3 ngày, do ổ cứng bad đầu đọc nên quá trình map Image và xuất file tốn nhiều thời gian, ổ cứng 2TB chậm, truy xuất lâu. Toàn bộ dữ liệu hội nghị, tiệc cưới... lấy hết, tổng dung lượng lưu trữ 625GB. Anh Phú trực tiếp qua kiểm tra và mang ổ cứng mới để chép.

 


Các khách hàng khác