AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung western blue 25gb khong detect bad dau doc - 22/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Western Blue 25GB , không Detect, bad đầu đọc. Anh Lâm 098X 503 132. CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3 - 200B Võ Văn Tần – Phường 5 – Quận 3. TP.HCM.

Khách Hàng

22/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Western Blue 25GB , không Detect, bad đầu đọc. Anh Lâm 098X 503 132. CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3 - 200B Võ Văn Tần – Phường 5 – Quận 3. TP.HCM.


22/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Western Blue 25GB , không Detect, bad đầu đọc. Anh Lâm 098X 503 132. CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 3 - 200B Võ Văn Tần – Phường 5 – Quận 3. TP.HCM.

Dữ liệu anh Lâm bao gồm rất nhiều văn bản, hình ảnh... Lất đủ 66GB sau 4h map image, Anh Lâm trực tiếp kiểm tra chép vào ổ cứng mới.
  
Các khách hàng khác