AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung seagate 2tb 3 5 hu co hu board mach - 24/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 2TB 3.5 , Hư cơ, hư board mạch. Anh Trung 090X 051 321. Anh Trung là khách hàng Cần Thơ, Mạnh Tú nhận ổ cứng qua nhà xe.

Khách Hàng

24/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 2TB 3.5 , Hư cơ, hư board mạch. Anh Trung 090X 051 321. Anh Trung là khách hàng Cần Thơ, Mạnh Tú nhận ổ cứng qua nhà xe.


24/01/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 2TB 3.5 , Hư cơ, hư board mạch. Anh Trung 090X 051 321. Anh Trung là khách hàng Cần Thơ, Mạnh Tú nhận ổ cứng qua nhà xe.

Toàn bộ dữ liệu của anh Trung rất nhiều, khoảng 1TB5 lấy hết sau 3h, anh Trung kiểm tra qua teamview và mua Mạnh Tú ổ cứng mới và chép vào.


Các khách hàng khác