AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu seagate slim 500gb laptop loi firmware bad nang - 30/01/2018 Cứu Dữ liệu, Seagate Slim 500GB laptop , lỗi firmware, bad nặng. Cửa hàng Vi Tính Việt Cường - Bùi Thị Xuân Q1 093X 756 239. Ồ cứng VT Việt cường lấy dữ liệu cho khách hàng là giảng viên Trường Đ

Khách Hàng

30/01/2018 Cứu Dữ liệu, Seagate Slim 500GB laptop , lỗi firmware, bad nặng. Cửa hàng Vi Tính Việt Cường - Bùi Thị Xuân Q1 093X 756 239. Ồ cứng VT Việt cường lấy dữ liệu cho khách hàng là giảng viên Trường Đ


30/01/2018 Cứu Dữ liệu, Seagate Slim 500GB laptop , lỗi firmware, bad nặng. Cửa hàng Vi Tính Việt Cường - Bùi Thị Xuân Q1 093X 756 239. Ồ cứng VT Việt cường lấy dữ liệu cho khách hàng là giảng viên Trường Đại học Duy Tân.

Toàn bộ dữ liệu 16GB lấy hết sau 1h, bao gồm nhiều tài liệu, giáo án giảng dạy khoa Y, Trường Đại học Duy Tân.Tất cả dữ liệu lấy đủ không sót file nào.Các khách hàng khác