AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung laptop toshiba 500gb cai windows recovery win de mat du lieu - 01/02/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Laptop Toshiba 500GB , cài Windows, recovery Win đè mất dữ liệu. Anh Nguyên 090X 373 663. Ngân Hàng Á Châu - 442- 444 - 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Khách Hàng

01/02/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Laptop Toshiba 500GB , cài Windows, recovery Win đè mất dữ liệu. Anh Nguyên 090X 373 663. Ngân Hàng Á Châu - 442- 444 - 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh.


01/02/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Laptop Toshiba 500GB , cài Windows, recovery Win đè mất dữ liệu. Anh Nguyên 090X 373 663. Ngân Hàng Á Châu - 442- 444 - 446 - 448 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, Quận 3, Hồ Chí Minh.

Toàn bộ dữ liệu 158GB lấy hết sau 2h, rất nhiều dữ liệu khách hàng, văn bản, hình ảnh cá nhân, Ngân Hàng... Anh nguyên mang ổ cưng mới đến chép và kiểm tra dữ liệu.

 
Các khách hàng khác