AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung box wd 2tb hu dau doc - 04/02/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng BOX WD 2TB , Hư đầu đọc. Anh Nam 090X 460 466.Anchor119 Ðiện Biên Phủ (Lầu 9) - P. Ða Kao - Quận 1- TP.HCM.

Khách Hàng

04/02/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng BOX WD 2TB , Hư đầu đọc. Anh Nam 090X 460 466.Anchor119 Ðiện Biên Phủ (Lầu 9) - P. Ða Kao - Quận 1- TP.HCM.


04/02/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng BOX WD 2TB , Hư đầu đọc. Anh Nam 090X 460 466.CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC NHIỆT TÂM - 119 Ðiện Biên Phủ (Lầu 9) - P. Ða Kao - Quận 1- TP.HCM.

Ổ cứng anh Nam chứa rất nhiều dữ liệu công việc nhiều năm, sau khi thay đầu đọc, toàn bộ dữ liệu được lấy hết, tổng dung lượng gần 900GB. Anh nam trực tiếp kiểm tra và mang một ổ cứng khác qua chép.Các khách hàng khác