AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung samsung 160gb sata 3 5 bad sector nang - 27/03/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung 160GB Sata 3.5 , Bad sector nặng. Anh Hiệp 098X 408 112. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 22 - QUÂN ĐOÀN 4 - Khu CN Sóng Thần, Đường số 10, Dĩ An, Bình Dương.

Khách Hàng

27/03/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung 160GB Sata 3.5 , Bad sector nặng. Anh Hiệp 098X 408 112. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 22 - QUÂN ĐOÀN 4 - Khu CN Sóng Thần, Đường số 10, Dĩ An, Bình Dương.


27/03/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung 160GB Sata 3.5 , Bad sector nặng. Anh Hiệp 098X 408 112. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 22 - QUÂN ĐOÀN 4 - Khu CN Sóng Thần, Đường số 10, Dĩ An, Bình Dương.

Toàn bộ 16GB dữ liệu anh Hiệp lấy hết sau 6h, ổ cứng bad nặng nên quá trình map file và xuất mất nhiều thồi gian, anh Hiệp mang ổ cứng mới qua chép.

Các khách hàng khác