AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung seagate 320gb laptop ket co tray nhe bad dau doc - 30/03/2018 Cứu dữ liệu, Ổ cứng Seagate 320GB Laptop , kẹt cơ, trầy nhẹ, bad đầu đọc. Anh Cường 093X 212 116. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ GIA HÒA - 20 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TPHCM.

Khách Hàng

30/03/2018 Cứu dữ liệu, Ổ cứng Seagate 320GB Laptop , kẹt cơ, trầy nhẹ, bad đầu đọc. Anh Cường 093X 212 116. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ GIA HÒA - 20 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TPHCM.


30/03/2018 Cứu dữ liệu, Ổ cứng Seagate 320GB Laptop , kẹt cơ, trầy nhẹ, bad đầu đọc. Anh Cường 093X 212 116. CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ GIA HÒA - 20 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q.1, TPHCM.

Anh cường mang tới báo tình trạng bị Virus không thấy dữ liệu. Nhưng tình trạng thực tế bị trầy nhẹ, bad đầu, cơ kẹt phải chỉnh cơ. Toàn bộ dữ liệu 32GB Công Ty Gia Hoà là khách hàng A Cường lấy hết không thiếu File nào, anh Cường mang ổ cứng mới đến kiểm tra và chép dữ liệu.

Các khách hàng khác