AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu database phan mem ke toan tiha o cung ssd intel 80gb hu board mach cham chay ic - 02/04/2018 Cứu Dữ liệu Database phần mềm kế toán Tiha, Ổ cứng SSD Intel 80GB , Hư board mạch, chạm cháy IC. Anh Long 090X 987 588. Công Ty TNHH TM DV Tin Học Hoàng Khang - 473A Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí

Khách Hàng

02/04/2018 Cứu Dữ liệu Database phần mềm kế toán Tiha, Ổ cứng SSD Intel 80GB , Hư board mạch, chạm cháy IC. Anh Long 090X 987 588. Công Ty TNHH TM DV Tin Học Hoàng Khang - 473A Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí


02/04/2018 Cứu Dữ liệu Database phần mềm kế toán Tiha, Ổ cứng SSD Intel 80GB , Hư board mạch, chạm cháy IC. Anh Long 090X 987 588. Công Ty TNHH TM DV Tin Học Hoàng Khang - 473A Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Anh Long cần gấp dữ liệu máy Server xuất nhập kho, kế toán bán hàng, phần mếm kế toán bán hàng Tiha. Sau khi sửa thay linh kiện IC mainboard ổ cứng, dữ liệu lấy đủ 17GB, trả lại cấu trúc ban đầu dữ liệu nguyên thuỷ của ổ cứng.

Các khách hàng khác