AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung seagate 250gb loi firmware bad dau doc - 03/04/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 250GB , Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Hoà 090X 757 300. Công Ty Tnhh Sx Hàng Tiêu Dùng Bình Tân (Bita's) - 1016A Khu phố 6 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân

Khách Hàng

03/04/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 250GB , Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Hoà 090X 757 300. Công Ty Tnhh Sx Hàng Tiêu Dùng Bình Tân (Bita's) - 1016A Khu phố 6 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân


03/04/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 250GB , Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Hoà 090X 757 300. Công Ty Tnhh Sx Hàng Tiêu Dùng Bình Tân (Bita's) - 1016A Khu phố 6 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi Fix lỗi firmware và map dữ liệu, toàn bộ dữ liệu ổ cứng anh Hoà lấy hết trong ngày, toàn bộ dữ liệu dung lượng 83,4GB đọc tốt, đủ không thiếu file nào.

Các khách hàng khác