AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung seagate 320gb tray nhe bad dau doc - 05/04/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 320GB , Trầy nhẹ, bad đầu đọc. Anh Linh 097X 902 125. CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ ANH XUÂN - 23 Đường 65, Phường Tân Kiểng, Q7, TP.HCM

Khách Hàng

05/04/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 320GB , Trầy nhẹ, bad đầu đọc. Anh Linh 097X 902 125. CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ ANH XUÂN - 23 Đường 65, Phường Tân Kiểng, Q7, TP.HCM


05/04/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 320GB , Trầy nhẹ, bad đầu đọc. Anh Linh 097X 902 125. CÔNG TY TNHH MTV ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ ANH XUÂN - 23 Đường 65, Phường Tân Kiểng, Q7, TP.HCM.

Dữ liệu anh Linh bao gồm dữ liệu kế toán, công nợ, hợp đồng, chủ yếu văn bản, dung lượng 26GB lấy hết sau 3h. A Linh qua kiểm tra và mang ổ cứng khác qua  chép.


Các khách hàng khác