AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Phuc hoi du lieu macbook o cung hitachi 500gb chay hdh mac os cai windows nham mat du lieu - 06/04/2018 Phục hồi Dữ liệu Macbook, Ổ cứng Hitachi 500GB chạy HĐH Mac Os , Cài Windows nhầm, mất dữ liệu. Chị Huyền 093X 441 235. Trung Tâm Điện Máy Tường Nghiêm 2 - 100-102 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, Th

Khách Hàng

06/04/2018 Phục hồi Dữ liệu Macbook, Ổ cứng Hitachi 500GB chạy HĐH Mac Os , Cài Windows nhầm, mất dữ liệu. Chị Huyền 093X 441 235. Trung Tâm Điện Máy Tường Nghiêm 2 - 100-102 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, Th


06/04/2018 Phục hồi Dữ liệu Macbook, Ổ cứng Hitachi 500GB chạy HĐH Mac Os , Cài Windows nhầm, mất dữ liệu. Chị Huyền 093X 441 235. Trung Tâm Điện Máy Tường Nghiêm 2 - 100-102 Thống Nhất, Phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Kỹ thuật IT cài nhầm Windows đè lên phân vùng HĐH Mac OS, mất toàn bộ hình ảnh cá nhân của Khách hàng. Toàn bộ hình ảnh Mạnh Tú lấy 66.000 Photos, 106 Video tổng dung lượng 233GB.

Các khách hàng khác