AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu file thiet ke xay dung o cung seagate 500gb loi firmware bad dau doc - 10/04/2018 Cứu dữ liệu File thiết kế xây dựng, Ổ cứng Seagate 500GB , Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Tú 097X 257 294. Cửa hàng kỹ thuật công nghệ thuận phát - Số 1 Đường Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5,

Khách Hàng

10/04/2018 Cứu dữ liệu File thiết kế xây dựng, Ổ cứng Seagate 500GB , Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Tú 097X 257 294. Cửa hàng kỹ thuật công nghệ thuận phát - Số 1 Đường Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5,


10/04/2018 Cứu dữ liệu File thiết kế xây dựng, Ổ cứng Seagate 500GB , Lỗi firmware, bad đầu đọc. Anh Tú 097X 257 294. Cửa hàng kỹ thuật công nghệ thuận phát - Số 1 Đường Vạn Tượng, Phường 13, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh.

Ổ cứng bị lỗi Firmware, lỗi phổ biến dòng ổ cứng seagate, chỉ Fix lỗi One Click, ổ cứng nhận dạng ngay, xuất toàn bộ dữ liệu A Tú  286GB.

Các khách hàng khác