AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu ke toan o cung hsgt 500gb laptop cai dat lai may format dinh dang lai o cung mat du lieu - 11/04/2018 Cứu dữ liệu kế toán, Ổ cứng HSGT 500GB Laptop , Cài đặt lại máy, format định dạng lại ổ cứng, mất dữ liệu Khách Hàng. Chị Trúc 090X 756 239. CỬA HÀNG VI TÍNH VIỆT CƯỜNG COMPUTER - 41B Tôn Th

Khách Hàng

11/04/2018 Cứu dữ liệu kế toán, Ổ cứng HSGT 500GB Laptop , Cài đặt lại máy, format định dạng lại ổ cứng, mất dữ liệu Khách Hàng. Chị Trúc 090X 756 239. CỬA HÀNG VI TÍNH VIỆT CƯỜNG COMPUTER - 41B Tôn Th


11/04/2018 Cứu dữ liệu kế toán, Ổ cứng HSGT 500GB Laptop , Cài đặt lại máy, format định dạng lại ổ cứng, mất dữ liệu Khách Hàng. Chị Trúc 090X 756 239. CỬA HÀNG VI TÍNH VIỆT CƯỜNG COMPUTER - 41B Tôn Thất Tùng, Q1-HCM.

Toàn bộ dữ liệu kế toán lấy hết hơn 36GB, VI TÍNH VIỆT CƯỜNG mang ổ cứng mới qua chép về giao khách hàng.

Các khách hàng khác