AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung hitachi 500gb chay board mach loi rom - 04/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Hitachi 500GB , cháy board mạch, lỗi ROM. A Dũng 090X 348 633. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ - Đường số 8, Lô B14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí

Khách Hàng

04/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Hitachi 500GB , cháy board mạch, lỗi ROM. A Dũng 090X 348 633. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ - Đường số 8, Lô B14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí


04/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Hitachi 500GB , cháy board mạch, lỗi ROM. A Dũng 090X 348 633. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỢP TRÍ - Đường số 8, Lô B14, KCN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp Hồ Chí Minh.

Ổ cứng thay IC board mạch, nạp ROM, lấy hết dữ liệu sau 3h.


Các khách hàng khác