AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung samsung 500gb st500lm012 va dap ket co bad dau doc - 05/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung 500GB - ST500LM012 , Va đập, kẹt cơ, bad đầu đọc. Em Hưng 012X 901 8984. TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH - 19 Hoa Bằng - P.Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh.

Khách Hàng

05/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung 500GB - ST500LM012 , Va đập, kẹt cơ, bad đầu đọc. Em Hưng 012X 901 8984. TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH - 19 Hoa Bằng - P.Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh.


05/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung 500GB - ST500LM012 , Va đập, kẹt cơ, bad đầu đọc. Em Hưng 012X 901 8984. TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH - 19 Hoa Bằng - P.Tân Sơn Nhì - Quận Tân Phú - TP.Hồ Chí Minh.

E Hưng lấy dữ liệu cho mẹ là giáo viên TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH. Toàn bộ dữ liệu lấy hết sau 3h, tất cả dữ liệu cần bao gồm nhiều giáo án, bài thi mẫu, bảng điểm...đọc tốt không lỗi file.

Các khách hàng khác