AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu ban ve xay dung autocad o cung western 320gb blue ket co bad dau doc - 07/05/2018 Cứu Dữ liệu bản vẽ xây dựng AutoCAD, Ổ cứng Western 320GB Blue , kẹt cơ, bad đầu đọc. Anh Tuấn 090X 467 838. UBND QUẬN BÌNH TÂN - PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH TÂN - 521 Kinh Dương Vương

Khách Hàng

07/05/2018 Cứu Dữ liệu bản vẽ xây dựng AutoCAD, Ổ cứng Western 320GB Blue , kẹt cơ, bad đầu đọc. Anh Tuấn 090X 467 838. UBND QUẬN BÌNH TÂN - PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH TÂN - 521 Kinh Dương Vương


07/05/2018 Cứu Dữ liệu bản vẽ xây dựng AutoCAD, Ổ cứng Western 320GB Blue , kẹt cơ, bad đầu đọc. Anh Tuấn 090X 467 838. UBND QUẬN BÌNH TÂN - PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN BÌNH TÂN - 521 Kinh Dương Vương - Phường An Lạc - Quận Bình Tân - TP Hồ Chí Minh.

Dữ liệu bao gồm các bản vẽ Quy Hoạch kỹ thuật xây dựng AutoCAD Quận Bình Tân, và nhiều Phường trong Quận lấy hết sau 6h, toàn bộ dữ liệu 183GB.

Các khách hàng khác