AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu van ban hop dong quan trong o cung seagate 500gb co go hu dau doc - 10/05/2018 Cứu Dữ liệu văn bản, hợp đồng, quan trọng.Ổ cứng Seagate 500GB, Cơ gõ, hư đầu đọc

Khách Hàng

10/05/2018 Cứu Dữ liệu văn bản, hợp đồng, quan trọng.Ổ cứng Seagate 500GB, Cơ gõ, hư đầu đọc


10/05/2018 Cứu Dữ liệu văn bản, hợp đồng, quan trọng.Ổ cứng Seagate 500GB, Cơ gõ, hư đầu đọc. Anh Tuấn 097X 350 736. UBND phường 9 - TP. Đà Lạt - Thành phố Đà Lạt - 09 Quang Trung, Phường 9Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

Ổ cứng  anh Tuấn gửi từ Đà Lạt, dữ liệu của UBND Phường 9 lấy hết sau 3h, gồm rất nhiều công văn, hợp đồng... Bằng Văn bản Word, Excel, Power point. Anh Tuấn kiểm tra bằng teamview và gửi ổ cứng xuống chép.


Các khách hàng khác