AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu hinh anh van ban o cung toshiba 500gbcai dat nham - 14/05/2018 Cứu Dữ liệu hình ảnh, văn bản, ổ cứng Toshiba 500GB,Cài đặt nhầm ổ, gom tất cả phân vùng thành một ổ. A Hoàng 012X 523 6456. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - 36 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng

Khách Hàng

14/05/2018 Cứu Dữ liệu hình ảnh, văn bản, ổ cứng Toshiba 500GB,Cài đặt nhầm ổ, gom tất cả phân vùng thành một ổ. A Hoàng 012X 523 6456. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - 36 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng


14/05/2018 Cứu Dữ liệu hình ảnh, văn bản, ổ cứng Toshiba 500GB,Cài đặt nhầm ổ, gom tất cả phân vùng thành một ổ. A Hoàng 012X 523 6456. Trường Đại học Cảnh sát nhân dân - 36 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng, Quận 7, Hồ Chí Minh.

Toàn bộ dữ liệu bao gồm nhiều hình ảnh, văn bản... học trường Đại học Cảnh sát nhân dân, dung lượng hơn 8GB, anh Hoàng lấy cho người em ruột, anh Hòang trực tiếp qua kiểm tra và chép vào ổ cũ.

Các khách hàng khác