AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung samsung 1tb bad dau doc - 15/05/2018 Cứu Dữ liệu, ổ cứng Samsung 1TB, bad đầu đọc, không thấy phân vùng dữ liệu. A Chính 088X 900 829. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC - 750(Lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Khách Hàng

15/05/2018 Cứu Dữ liệu, ổ cứng Samsung 1TB, bad đầu đọc, không thấy phân vùng dữ liệu. A Chính 088X 900 829. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC - 750(Lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.


15/05/2018 Cứu Dữ liệu, ổ cứng Samsung 1TB, bad đầu đọc, không thấy phân vùng dữ liệu. A Chính 088X 900 829. CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG VTC - 750(Lầu 3) Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Anh chính trực tiếp kiểm tra dữ liệu và mang ổ cứng khác qua chép, toàn bộ dữ liệu 14,4GB đọc tốt không thiếu file nào.

Các khách hàng khác