AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung hsgt 500gb bad dau doc - 16/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng HSGT 500GB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. A Hải 094X 511 911. Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Sơn - 51 - 53 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TPHCM.

Khách Hàng

16/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng HSGT 500GB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. A Hải 094X 511 911. Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Sơn - 51 - 53 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TPHCM.


16/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng HSGT 500GB, Bad đầu đọc, không thấy dữ liệu. A Hải 094X 511 911. Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Nam Sơn - 51 - 53 Phổ Quang, P2, Tân Bình, TPHCM.

Toàn bộ dữ liệu ba phân vùng lấy hết trong ngày, Anh Hải gửi ổ cứng mới qua chép về làm việc.


Các khách hàng khác