AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung gan ngoai o cung samsung 500gb nam trong box 2 5 trancend loi firmware bad nang o cung khong detect - 30/05/2018 Cứu Dữ liệu ổ cứng gắn ngoài, Ổ cứng Samsung 500GB (nằm trong Box 2.5 Trancend), Lỗi Firmware, bad nặng, ổ cứng không detect. Chị Xuân 094X 559 656.Thẩm Mỹ Viện Á Đông

Khách Hàng

30/05/2018 Cứu Dữ liệu ổ cứng gắn ngoài, Ổ cứng Samsung 500GB (nằm trong Box 2.5 Trancend), Lỗi Firmware, bad nặng, ổ cứng không detect. Chị Xuân 094X 559 656.Thẩm Mỹ Viện Á Đông


30/05/2018 Cứu Dữ liệu ổ cứng gắn ngoài, Ổ cứng Samsung 500GB (nằm trong Box 2.5 Trancend),  Lỗi Firmware, bad nặng, ổ cứng không detect. Chị Xuân 094X 559 656.Thẩm Mỹ Viện Á Đông - 39/2 Sương Nguyệt Ánh,Phường Bến Thành, Quận 1. TP.HCM.

Các khách hàng khác