AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung samsung sata 160gb chet ic board o cung khong detect - 31/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung sata 160GB, Chết IC Board, ổ cứng không detect. Anh Thành 098X 888 729. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH KINH DOANH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL - Tập đoàn viễn thông quân độ

Khách Hàng

31/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung sata 160GB, Chết IC Board, ổ cứng không detect. Anh Thành 098X 888 729. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH KINH DOANH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL - Tập đoàn viễn thông quân độ


31/05/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Samsung sata 160GB, Chết IC Board, ổ cứng không detect. Anh Thành 098X 888 729. TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH KINH DOANH - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL - Tập đoàn viễn thông quân đội .

Toàn bộ dữ liệu lấy  77.6GB.

Các khách hàng khác