AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Sua chua o cung dau ghi camera hai o cung seagate 1tb va wd blue 1tb con detect bad nang - 04/06/2018 Sửa chữa ổ cứng Đầu ghi Camera, Hai Ổ cứng Seagate 1TB và WD Blue 1TB, còn detect, bad nặng. Minh 090X 918 157. SAO NAM GROUP -27/4-6 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TPHCM.

Khách Hàng

04/06/2018 Sửa chữa ổ cứng Đầu ghi Camera, Hai Ổ cứng Seagate 1TB và WD Blue 1TB, còn detect, bad nặng. Minh 090X 918 157. SAO NAM GROUP -27/4-6 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TPHCM.


04/06/2018 Sửa chữa ổ cứng Đầu ghi Camera, Hai Ổ cứng Seagate 1TB và WD Blue 1TB, còn detect, bad nặng. Minh 090X 918 157. SAO NAM GROUP -27/4-6 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TPHCM.


Các khách hàng khác