AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Cuu du lieu o cung seagate 250gb cham board loi rom - 20/06/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 250 GB, chạm cháy IC board mạch, lỗi ROM. A Vương 094X 543 645. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kết Nối Việt - 125/136 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Khách Hàng

20/06/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 250 GB, chạm cháy IC board mạch, lỗi ROM. A Vương 094X 543 645. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kết Nối Việt - 125/136 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.


20/06/2018 Cứu Dữ liệu, Ổ cứng Seagate 250 GB, chạm cháy IC board mạch, lỗi ROM. A Vương 094X 543 645. Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kết Nối Việt - 125/136 Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Các khách hàng khác