AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Thu vien filmware - Thư Viện FILMWARE

Thư Viện FILMWARE

Thư Viện FILMWARE


Tại đây Mạnh Tú   RECOVERY cung cấp tổng hợp cái loại firmware (phần vững) của đĩa cứng nhằm đáp cứng công việc cứu dữ liệu và sửa đĩa cứng.Tổng hợp rất nhiều loại, nhiều dòng, nhiều model và sẽ update định kì cho tất cả loại model hiếm và mới.

  1. FIRMWARE CỦA WESTERN DIGITAL { CLICK }
  2. FIRMWARE CỦA SEAGATE { CLICK }
  3. FIRMWARE CỦA SAMSUNG { CLICK }
  4. FIRMWARE CỦA HITACHI & IBM  { CLICK }
  5. FIRMWARE CỦA TOSHIBA & FUJITSU   { CLICK }
  6. FIRMWARE CỦA MAXTOR { CLICK }
Các Dịch Vụ Khác