AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Huong dan cach phong chong virut cryptolocker ma hoa du lieu doi tien chuoc - Hướng dẫn cách phòng chống virut CryptoLocker mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc

Phòng Tránh Mất dữ Liệu

Hướng dẫn cách phòng chống virut CryptoLocker mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc


Hướng dẫn cách phòng chống virut CryptoLocker mã hóa dữ liệu đòi tiền chuộc. Đúng như tiêu đề ở đây tôi chỉ hướng dẫn cách phòng chống chứ không phải là xử lý khi đã nhiễm.

Virut CryptoLocker mã hóa dữ liệu của người dùng bằng cách sử dụng chính thuật toán mã hóa CrytoAPI của Microsoft do đó một khi đã mã hóa thì không cachs nào xử lý được .

 

Ngoài việc tất yếu khi phòng chống virut là cài phần mềm diệt virut, và cẩn trọng khi sử dụng interrnet thì cuudulieudrcare.com đưa ra một giải pháp tạm thời là : Tắt tạm thời chức năng mã hóa dữ liệu trên windows ( Encrypt contents to secure data)

Tại sao lại tắt chức năng này?

Vì đây chính là chức năng mà virut CryptoLocker  lợi dụng kích hoạt và mã hóa dữ liệu của bạn

Thực tế chức năng mã hóa này  của windows không mấy người VN mình dùng.

Nên việc tắt đi không ảnh hưởng gì đến hoạt động cả.  trừ một số trường hợp.

Chức năng mã hóa dữ liệu trên Windows mà Cryptolocker sử dụng
Chức năng mã hóa dữ liệu trên Windows mà Cryptolocker sử dụng

 

yêu cầu chú ý :

Những máy tính đang sử dụng chức năng mã hóa dữ liệu của windows )Encrypt contents to secure data) trước khi tắt chức năng này phải giải mã dữ liệu trước . Hoặc nếu không có t hể Backup chứng thực key trước.

Cách thực hiện:

Tạm thời tắt chức năng mã hóa dữ liệu: Tải file: Disable_ENCRYPT.rar 

Bật lại chức năng mã hóa dữ liệu: Tải file: ENABLE_ENCRYPT.rar

Nhấn yes và ok với bất kỳ cửa sổ nào . sau đó khởi động lại máy.
Các Dịch Vụ Khác