AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Du lieu bi ma hoa - Dữ liệu bị mã hóa

Tùy Chọn Dịch Vụ

Dữ liệu bị mã hóa


Ngày nay mã hóa dữ liệu đã trở thành một phương pháp phổ biến để bảo vệ dữ liệu của công ty, có giá trị và tăng cường bảo mật. Trong khi mã hóa là một yếu tố phức tạp đến quá trình phục hồi thì dữ liệu có thể được phục hồi bởi các chuyên gia có kinh nghiệm về lĩnh vực phục hồi dữ liệu.

 

Trong thời gian qua DRCare Recovery đã thành công phục hồi dữ liệu cho các tổ chức chính phủ, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp có sử dụng các loại công nghệ mã hóa.

 

DRCare Recovery  có khả năng phục hồi dữ liệu trong khi dữ liệu ở dạng mã hóa trong suốt toàn bộ quá trình. Nhiều tổ chức được cung cấp các khoá mã hóa để các dữ liệu có thể được giải mã và xác minh trước khi nó được quay trở lại, tuy nhiên điều này không luôn luôn như vậy. Đối với một số tổ chức, cung cấp những khoá mã hóa cho một đại lý bên ngoài như một nhà cung cấp để phục hồi dữ liệu là chống lại chính sách an ninh của họ. Trong những trường hợp này, dữ liệu sẽ được phục hồi và gửi lại cho khách hàng ở dạng mã hóa trên một ổ đĩa cứng mới, tuy nhiên tình trạng tập tin cụ thể sẽ không được biết cho đến khi các tập tin được giải mã bởi người có quyền truy cập vào các khoá mã hóa.

 

Mất mật khẩu / hoặc khóa mã hoá

 

Các khía cạnh quan trọng nhất của việc triển khai mã hóa là quản lý của các phím (mật khẩu, tập tin, mã thông báo, giấy chứng nhận, vv). Mỗi sản phẩm công nghệ có cách xử lý khác nhau, nhưng bị mất hoặc khóa không đúng có thể dẫn đến cho những người có thẩm quyền bất lực để giải mã thông tin. Trong trường hợp các khóa bị mất hoặc mật khẩu đã bị lãng quên, chúng ta thường không cố gắng phục hồi mà khách hàng lại quy cho là lỗi do nhà cung cấp phần mềm.

 

 

DRCare Recovery  có thể phục hồi dữ liệu quý giá của bạn trở lại một cách nhanh chóng và an toàn. Hãy đến với DRCare Recovery hoặc bạn có thể điện thoại nói chuyện với các chuyên gia có kinh nghiệm để trả lời các câu hỏi của bạn về phục hồi ổ đĩa bị mã hóa.

 


(Bài viết này của Cty cứu dữ liệuDR Care Recovery Việt Nam. Mọi sự sao chép phải được ghi rõ nguồn)
Các Dịch Vụ Khác