AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Loi fimware tren o dia cung - Lỗi fimware trên ổ đĩa cứng

Tùy Chọn Dịch Vụ

Lỗi fimware trên ổ đĩa cứng


Firmware ổ đĩa cứng là mã phần mềm điều khiển, và được nhúng vào phần cứng vật lý ổ đĩa cứng. Nếu firmware của một đĩa cứng bị lỗi máy tính thường không thể tương tác với ổ đĩa cứng. Firmware ổ đĩa cứng thường thấy trên chip bộ nhớ flash ở PCB ổ cứng. Thường firmware truy cập lên bề mặt platter của ổ đĩa cứng trong suốt quá trình hoạt động để đảm bảo đúng chức năng của ổ cứng mọi lúc.

Firmware điều khiển tất cả các khía cạnh của các hoạt động nội bộ ổ đĩa cứng:

• Khi mở nguồn điện ổ đĩa cứng, firmware có trách nhiệm xác định cấu hình ổ đĩa cứng và đặt nó trong trạng thái sẵn sàng cho phép các máy chủ PC để khởi động hệ điều hành.

• Trong các hoạt động của ổ đĩa cứng thì firmwaređảm bảo cho hoạt động chính xác cũng như cho phép nó tương tác với các thành phần khác trên hệ thống một cách chính xác.

• Khi tắt nguồn điện của ổ đĩa cứng, quá trình tự tắt máy được thực hiện bởi firmware, đảm bảo ổ đĩa cứng được tắt đúng cách vì thế nó sẽ hoạt động thành công trong thời gian tới khi mở nguồn điện.

Lỗi firmware ổ đĩa cứng

Có một số ổ đĩa cứng có vấn đề về firmware. Thiệt hại được duy trì lâu dài để mã firmware, hoặc một số các tham số ổ đĩa cứng nằm trên đĩa cứng bề mặt platter được truy cập bởi firmware. Theo hệ điều hành(OS), được sử dụng để định dạng ổ đĩa, [FAT16, FAT32, NTFS, HPFS…], các khu vực hệ thống sẽ bao gồm một nguồn lực tổng thể của đơn vị truyền thông.

Các nguồn chủ có thể bao gồm bootstrap, phân bổ vị trí, hoặc nguồn tổ chức.

Nếu một trong các tài liệu này được pha trộn với dữ liệu có sai sót hoặc độc hại, các đơn vị truyền thông có thể được kết xuất một phần hoặc hoàn toàn, theo ngữ cảnh, hoặc có những hoạt động không rõ ràng.Thiệt hại hệ điều hành DOS dựa trên đơn vị chỉ ra rằng không có nguồn khởi động hợp lệ có sẵn, hoặc lỗi Mac khi khởi động.

Sự pha trộn của khu vực hệ thống trọng điểm, thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến các đơn vị truyền thông bằng đưa ra các lỗi về chương trình đường dẫn.

• Khi mở nguồn điện ổ đĩa cứng sẽ quay, nhưng không nhận diện được.

• Hệ thống bị treo trong quá trình khởi động.

• Phục hồi dữ liệu từ ổ đĩa cứng với lỗi firmware đòi hỏi phải có trình độ tái lập trình/ thao tác của ổ cứng. Viện Máy Tính có những phương tiện kỹ thuật tiên tiến và sở thiết bị hiện đại cho phép chúng tôi thành công phục hồi dữ liệu từ ổ đĩa cứng với lỗi firmware.

 

(Bài viết này của Cty cứu dữ liệu DR Care Recovery Việt Nam. Mọi sự sao chép phải được ghi rõ nguồn)
Các Dịch Vụ Khác