AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Bien ban cam ket bao mat du lieu - Biên Bản Cam Kết Bảo Mật Dữ Liệu

Quy Trình Và Trang Thiết Bị

Biên Bản Cam Kết Bảo Mật Dữ Liệu


Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN DỮ LIỆU

 

 

Bên A

CÔNG TY TNHH MẠNH TÚ

Địa chỉ   :  415 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.HCM

Điện thọai   :  08.38181032

Mã số thuế  :  0304811465

Số tài khoản    :                                                                          tại Ngân Hàng

Đại diện          : Ông Phạm Ngọc Tiến                                   – Chức vụ: Giám đốc

 

Bên B

-     Tên doanh nghiệp : ……………………………………..…………...

-     Địa chỉ: ……………………………………………………..………….

-     Điện thoại: …………………………………………………………….

-     Đại diện là: ………………………….……  Chức vụ: ………………

 

Bên A là nhà cung cấp dịch vụ cứu dữ liệu cho khách hàng là bên B. Do vậy, bên A chấp nhận bảo mật các thông tin được bàn giao hết sức kín đáo và không sử dụng vào mục đích nào khác ngoài việc đáp ứng vào nhu cầu công việc đã thỏa thuận. Bên A cũng cam kết chỉ cung cấp thông tin giới hạn cho nhân viên nào cần thiết phải biết và phải báo cho những người này về thỏa ước này cũng như việc áp dụng thỏa ước này đối với họ.

Các nghĩa vụ về việc không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin nói trên sẽ không áp dụng cho các thông tin mà bên A có thể chứng minh rằng:

- Vào thời điểm cam kết, thông tin này đã được công chúng biết đến hoặc sau khi ký cam kết các thông tin này được công chúng biết nhưng không do bên A tiết lộ.

- Hoặc đã được bên A biết trước khi ký bản thỏa ước.

- Hoặc sau này bên A nhận được thông tin này một cách công khai do một công ty hoặc tổ chức thứ ba có thẩm quyền phổ biến.

Một trong hai bên có quyền kết thúc thỏa ước này vào bất cứ lúc nào miễn là phải báo cho bên kia bằng văn bản. Tuy nhiên, việc kết thúc thỏa ước sẽ không miễn trừ nghĩa vụ của bên A về việc không được tiết lộ và sử dụng bất cứ các dữ liệu của khách bởi bất cứ lý do gì.

Tất cả các tài liệu viết tay, đánh máy, dữ liệu trong ổ cứng, in ấn và tất cả các bản sao của chúng cũng như các vật hữu hình khác do bên A tiết lộ ra ngoài điều là bất hợp pháp.

Bên A sẽ bảo đảm xóa sạch dữ liệu vĩnh viễn của khách hàng sau khi bàn giao.

 

          Bên A                                                                                            Bên B

Tp HCM ngày … tháng … năm 2013                                                      Tp HCM ngày … tháng … năm 2013

         

 

                

       

 

               (đã ký và đóng dấu)

 

 

Bài viết này của Cty cứu dữ liệu DR Care Recovery Việt Nam. Mọi sự sao chép phải được ghi rõ nguồn)
Các Dịch Vụ Khác