AddThis Sharing

In Thêm...
Hide
Show
Ổ Cứng Máy Tính PC 3.5

Ổ Cứng Máy Tính PC 3.5

HDD 1TB WD (Black) - WD1003FZEX

Giá: "2,000,000" VND

HDD 500GB WD5003ABYX RE4

Giá: " 2,160,000" VND

HDD 250GB - WD2500HHTZ

Giá: " 2,510,000 " VND

HDD 2TB WD (Black) - WD2002FAEX

Giá: " 3,500,000" VND

HDD 500GB - WD5000HHTZ

Giá: "3,520,000" VND

HDD 2TB WD (Black) - WD2003FZEX

Giá: "3,564,000" VND

HDD 4TB WD (Green) - WD40EZRX

Giá: "3,974,000" VND

HDD 2TB Seagate Sata

Giá: "2,090,000" VND

HDD 1TB Seagate Sata

Giá: "1,470,000" VND

HDD 3TB Seagate Sata

Giá: "2,980,000 " VND

HDD 500GB Seagate Sata

Giá: "1,180,000" VND

HDD 250GB Seagate Sata

Giá: "1,070,000" VND